ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


Jelen dokumentum elsődlegesen a divatinfo.hu jogait és kötelezettségeit, továbbá a divatinfo.hu által a jelen internetes oldalon nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő látogató (a továbbiakban: Látogató) jogait tartalmazzák.

1. Jelen Weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. A jelen Weboldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen Weboldalon történő külön regisztráció. Kivételt képez a fentiek alól a hírlevél szolgáltatás és a kapcsolatfelvétel az alábbiakban részletezettek szerint.

2. Amennyiben a Látogató úgy dönt, hogy regisztrálni kívánja magát a Weboldal hírlevél szolgáltatására, a „Hírlevél feliratkozás” résznél megadja az email címét, amelyre hírlevet kíván kapni. A Látogató itt adja meg a vezetéknevét és keresztnevét is. A „Feliratkozom” gomb megnyomását követően a Látogató egy email üzenetet kap, amely megnyitását követően a Látogatónak a „A feliratkozás megerősítéséhez ide kell kattintani” sorra kell kattintania, hogy a jövőben hírlevelet kapjon az általa megadott email címre. A Látogató bármikor leiratkozhat a hírlevélről, ha - az ilyen hírlevelet tartalmazó bármelyik email üzenetben rákattint „Leiratkozás a hírlevélről” gombra, - vagy az info@divatinfo.hu címre küldött email üzenetben kéri a leiratkozást.

3. A Látogató bármikor felveheti a kapcsolatot a divatinfo.hu-val, ha a „Kapcsolat” gombra kattintást követően a kapcsolatfelvétel során megadja nevét és email címét, majd a „Küldés” gombot. Látogató egyben a „Küldés” gombbal azt is elfogadja, hogy ezen kapcsolatfelvételére a divatinfo.hu az ott megadott email címre választ küld.

4. A divatinfo.hu figyelmezteti és kéri a Látogatót, hogy a 2. és 3. pontban írtak esetén ügyeljen a fenti 2. és / vagy 3. pont szerinti adat(ok) pontos és hibátlan feltüntetésére. A divatinfo.hu az ezek hibás megadásából eredő problémákért semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A divatinfo.hu felhívja a Látogató figyelmét arra, hogy a fenti 2. és / vagy 3. pont szerinti adatközlése önkéntes, Látogató bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni az divatinfo.pr@gmail.com email címre küldött levélben.

5. A divatinfo.hu arra kéri a Látogatót, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban közölt adatok körében, haladéktalanul értesítse a divatinfo.hu a jelen Weboldalon megadott elérhetőségei valamelyikén.

6. A divatinfo.hu tájékoztatja a Látogatót, hogy a hírlevélre való feliratkozás nem keletkeztet sem rendelési, sem vásárlási kötelezettséget.

7. A divatinfo.hu a hírlevélre való feliratkozás során és a kapcsolatfelvétel során a Látogató által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a hírlevelek megküldése, illetve a kapcsolatfelvételre való válaszadás érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg a Látogató a hírlevélre való feliratkozását vissza nem vonja és a vonatkozó megkeresést meg nem válaszolja, továbbá a divatinfo.hu meg nem szünteti a tevékenységét. A divatinfo.hu a fenti adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint látja el. Az adatkezelés a Látogató önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, amely a hírlevélre való feliratkozás, illetve kapcsolatfelvétel alapján vélelmezhető.

8. A kezelt adatok köre a Látogató által megadott adatok (email címe, keresztneve és családneve). A weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Látogató IP címe, illetve a látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Látogató számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat képez. Az IP cím alapján a látogatás konkrét személyre nem vezethető vissza, névhez nem köthető. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A divatinfo.hu is használ "cookie"-kat a weboldalon, hogy megmondja, hogy adott Látogató járte már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat, illetve szolgáltatásokat, amelyek a Látogatót leginkább érdekelhetik. divatinfo.hu szavatolja, hogy sem a kereső, sem a flash cookie nem tudja személy szerint beazonosítani az egyes Látogatót. divatinfo.hu tájékoztatja a Látogatót, hogy vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, ide kattintva kezelheti és letilthatja a flash cookie-kat.

9. Látogató a hírlevélre való feliratkozással, illetve a kapcsolatfelvétellel önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a divatinfo.hu az általa a feliratkozás, illetve a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozásig, illetve a fenti időpontig kezelje és tárolja.

10. A divatinfo.hu köteles gondoskodni a hírlevélre való regisztráció, illetve a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és biztonsági intézkedéseket és kialakítani azokat a szabályokat, amelyek az egyes adat- és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

11. A divatinfo.hu tájékoztatja Látogatót, hogy a jelen weboldallal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várja: Ügyfélszolgálat:  Telefon: +36 30 438 66-01 E-mail: divatinfo.pr@gmail.com

12. divatinfo.hu tájékoztatja Látogatót, hogy adatkezelést érintő panaszt tehet bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-391-1400 Telefax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naib.hu 13.

Vélemény, hozzászólás?