Mutasd a kendőd! – Megmondom, ki vagy! -Zöld-

(Színpszichológiai cikk sorozat III. rész)

A zöld

Eszedbe jutott már, hogy vajon a kedvenc színű kendődben miért érzed magad magabiztosabbnak, vidámabbnak, vagy pikánsan sikkesnek?

Az egyéniségedhez leginkább illő színárnyalatú kendőben sokkal inkább önmagad lehetsz, hiszen a színek szimbolikus jelentése személyiségedet türközi. Csodálatra méltó, ahogy a színek képesek hatást gyakorolni hangulatunkra, kedélyállapotunkra és egyszersmind üzeneteket hordoznak rólunk.

Egy csipetnyi színpszichológiai kutatás után összeszedtük a színekhez kapcsolható személyiség jellemzőket és néhány érdekességet. Érdemes beleolvasni és megtalálni a magunk típusát, játékos és elgondolkodtató utazás vár ránk.

A zöld

Amikor egy zöld színű kendőt viselő hölgy lép be az ajtón, mindnyájunk arcán átsuhan egy mosoly. Természetes szépségével és stabilitásával harmóniát sugároz maga körül. Frissessége és üdesége energiával tölti meg a teret. A zöld színt kedvelő hölgyek alapvetően természet-közeli beállítottságúak, kedvelik az aktív tevékenységeket, a mozgást, és szeretik az állatokat.Cecil Rainbow Green

Aktivitásuk magas szintű, energiájukat jól be tudják osztani, magas a terhelhetőségük. Nyugodt és kiegyensúlyozott emberek, akikre nehéz időkben is lehet számítani. Természet-közeliségük mellett érzékelhető a hagyománytiszteletük, a tradíciókhoz való kötődésük. Nem kedvelik felszínes csillogást, a természetesség és a natúr szépség hívei. Szeretik a szabadtéri kalandokat, fejlődőképességük általános nyitottságukban rejlik. Az aktív pihenés hívei, hisznek a mozgás megújító erejében ezért nagyobb az ellenálló képességük is.

A zöld szín szimbolikus üzenetei

A zöld egyértelműen a természethez köthető szimbolikus szín, hiszen a föld növényzetének uralkodó színe. A természetben a zöld a sarjadó növényzet színeként az új élet kezdetét, az ifjúságot és a megújulást szimbolizálja. A téli időszak fagyos, kopár sivár élete után zöldbe öltözik a természet, elkezdődik a föld táplálékadó időszaka. Ehhez kapcsolható, hogy a zöld színt a termékenység szimbólumaként is számon tartják.

Cecil Rainbow MentaE mellett a természetes vizek gyakran zöldes árnyalatúak, ezért a zöld szín a vízhez kapcsolható szimbolikus tartalmakat is magába foglalja. Így vált már az ókori kultúrákban és a későbbi vallásokban is a létezés kezdetét valamint az újjászületést jelképező színné. Az ősvíz, az élet vize a tenger, mely az élet csírája, az ősállapot otthona. A drágakövek közül a tengerzöld színű az akvamarin színét a víz és a tenger latin megfelelőiből kapta ( aqua-mare ). A halászok és tengerészek viselték magukon, mint szerencsehozó és védelmező amulettet. A mitológiai hősök születésénél kiemelt jelentőséget kap a víz, ugyanakkor a vízbe bemerítkezés, mint megtisztulás az újjászületést is jelképezi. Innen ered a megtisztító szenteltvíz, a keresztelkedés hagyománya is, melyet a mai liturgiában a zöld színű miseruhákban viszont láthatunk.
Napjainkban a zöld a klorofill tartalmú levelek zöld színe miatt ez egészség, a frissesség és üdeség színe. Egy tiszta világot képvisel, szemben a városok füstös és szennyezett világával. Természetességet, a lélegző földet, az egészséget, a fiatalságot szimbolizálja és a környezetbarátok, környezetvédők színe lett. Modern világunkban a zöld szín e mellett a tavasszal, a megújulással kapcsolatba hozott szabadság színe. Pl. a közlekedési lámpák zöld fénye a szabad utat jelzi világszerte. E mellett a térítésmentesen hívható segély- vagy információs telefonokat „zöld szám” névvel illetjük.

A zöld szín a történelemben ( kultúra és vallási vonatkozások )


Ann Butterfly Green kép
Ann Butterfly Green

Az ókori Egyiptomban a zöld szín jelképezte a testi és lelki születést, a teremtés őseleméhez, a vízhez kapcsolták. Egyiptomi istenek közül Ptah a teremtő ige, Maat a rendfenntartó, és a feltámasztó Oziriszhez társították. A zöld a fekete szín mellett, mint a termékeny iszap színe szintén Ozirisz minőségéhez tartozik. Ám a zöld színhez negatív értelmezés is társult, mert az ókoriak Thot bosszújával is kapcsolatba hozták.

Rómában a tavaszhoz, a virágzó kertekhez, és ezáltal a szerelemhez köthető színné vált, és Vénusz szerelemistennőhöz társították. Utalt továbbá a megújulásra, jelezvén a tél végét, új reményeknek adva hitet. Floralia a virágok és növények istennője ünnepét tavasszal rendezték Rómában, aki a tavasz, a virágzás és a kurtizánok istennője is volt. Köszöntésére és tiszteletére nagy mulatságokat, felvonulásokat rendeztek. Ugyanakkor Faunus isten, az erdők, mezők istensége már állatias, negatív aspektust is megtestesít. E mellett a zöld színhez hozzá társították Mercurius bosszúját is.

Carol RainbowA középkorban az ördög színévé vált, és a gonosz zöld színű lényként jelenik meg az ábrázolásokban. Gyakran zöld szeme és bőre van a képeken vagy üvegablakokon megjelenő ördögnek. Sárgával keverve, ami akkoriban a sárkányok és kígyók jellegzetesen rontást jelentő szemszíne volt, kifejezetten baljós színné vált. Akkoriban a zöld festékanyagok gyorsan bomlottak, ami még tetézte a zöld szín romláshoz kapcsolódó rossz hírét.

Liturgiában, a keresztény szimbolikában is az ifjúság, a termékenység, az élet, a boldogság reménye és az isteni kegyelem jelképe. Mivel a frissen sarjadó vetést, a növekedést szimbolizálja, ezért a reménység színe is. Krisztus kereszthalála után összekapcsolják az emberiség újjászületésével. A liturgikus zöld szín a Szentháromság utáni összes vasárnapon, és a vízkereszt utáni vasárnapokon jelenik meg a papok miseruhájában. A középkorban zöld színnel ábrázolják a passió eszközeit és a keresztet.

Elődeink a smaragdot, a zöld színű kemény és törékeny drágakövet színe miatt a tavaszhoz, a megújuláshoz, a szerelemhez társították, de emellett természetfölötti hatalommal is felruházták. Lucifer koronájából smaragd hullott ki, amikor az Édenkertből kiűzetett. Grál kehely az artúri mondakörben smaragdból készült, mely a feláldozott isten vérét fogta fel, ezáltal lelke tovább élt a kehely ereklyében. Hermész Triszmegisztosz smaragdtáblára véste fel a világegyetem titkait.

Az iszlám zászlajában megjelenő zöld szent színnek számít, mely Mohamed próféta zöld palástját jelképezi, és az üdvözülést hirdeti. A szentek színe zöld, a Paradicsomban minden szent zöld ruhát visel. Zöld ember ( Khidr ) az iszlám mitikus történetekben, aki a tengerészek és az utazók patrónusa, megvédi a hajósokat és elvezet a vízhez. A hit szerint a Zöld Ember jelképezi a lélek megújulását és az örök frissességet, valamint az isteni jóindulat jelenlétét. A Zöld Embert az élet vizével is kapcsolatba hozták. Amióta ivott a halhatatlanság vizéből, úgy hiszik, ő az egyetlen, aki megtalálta az élet forrását, és az örök fiatalságot. A muzulmán tradíciókban Khidr ma is élő, halhatatlan szent és lélekvezető, a hit útjára vezeti azokat, akik segítségül hívják a nevét. Az Arab Liga zászlaja zöld színű, mely az iszlám vallásra utal, és számos arab állam zászlajában megjelenik. A muzulmán misztikában a lelki épülést szimbolizálja a zöld szín, a smaragdvárosokba kizárólag szentek léphetnek be, miután sötétségben töltöttek négy hónapot. A zöld szín kitüntetettségét az is mutatja, hogy a muzulmánok az imaszőnyegbe nem szőhetik bele, nehogy véletlenül rálépjenek.

(Szerző: Mildner Katalin )

Vélemény, hozzászólás?